International:
Deutsch | English | Français | русский | Magyar | Romanian

SERVICE

qualitaetAsigurarea calităţii

O excepţională calitate în beneficiul clienţilor noştri constituie baza afacerii noastre. Garantarea ei permanentă în munca de fiecare zi constituie un element al principiilor societăţii noastre la care nu se poate renunţa.

Îmbunătăţirea calităţii nu o înţelegem ca un proces intrinsec, ci susţinem aceasta prin structurarea activă a proceselor conexe. Asigurarea independenţei personale, disponibilitatea de asumare a răspunderii, principiul angajant al „celor patru ochi”, actualizarea permanentă a echipamentelor, pregătirea şi perfecţionarea profesională vastă a angajaţilor noştri şi adaptarea continuă la condiţiile cadru în permanentă schimbare constituie pilonii acestui proces.

Acestea sunt principiile fundamentale pe baza cărora construim acţiunile profesionale pentru asigurarea externă şi internă a calităţii.