International:
Deutsch | English | Français | русский | Magyar | Romanian

PROGRAME DE SUBVENŢII

programmePrograme de subvenţii

Banii stau pe stradă …
… dumneavoastră trebuie doar să ştiţi unde sunt!

Uniunea Europeană, statul federal şi landurile sprijină prin sute de programe de subvenţionare întreprinderile, liber profesioniştii dar şi persoanele private. În acest fel sunt disponibile câteva miliarde de euro pentru finanţarea proiectelor întreprinderilor.

Banii gratis sau în condiţii cu adevărat avantajoase sunt disponibili pentru investitorii care de exemplu înfiinţează, dobândesc, relocalizează, restructurează, modernizează sau raţionalizează o întreprindere. Dacă, de exemplu, întreprinderea face angajări, participă la instructaje, îşi califică angajaţii, cooperează cu alte întreprinderi sau instituţii, participă la târguri sau solicită consultanţă, toate aceste măsuri sunt finanţate de către stat.

Se poate găsi doar cu greu un proiect de investiţii pentru care să nu existe un program de finanţare.

Consultanţii noştri de încredere verifică în interesul dumneavoastră diversele oferte de ajutor financiar ale UE, statului federal şi landurilor şi vă informează asupra celor mai favorabile variante de finanţare înainte de a acorda consultanţă în înfiinţarea unei întreprinderi noi sau proiect de investiţie.

Un întreprinzător din patru îşi finanţează investiţia prin fonduri de promovare…

Creditele de promovare şi subvenţiile au o mare importanţă pentru finanţarea întreprinderilor germane. Aceasta rezultă dintr-un recent sondaj făcut în rândul întreprinderilor. Conform acestui studiu, o întreprindere din patru a recurs la finanţarea investiţiilor întreprinderii la diverse oferte de promovare (credite de promovare, subvenţii, gratificaţii, garanţii ş.a.m.d.). În acest sens în noile landuri federale sunt utilizate în primul rând gratificaţiile şi subvenţiile. În vechile landuri federale, din multitudinea de oferte de promovare existente se apelează cel mai frecvent la creditele din partea KfW (Banca de credit pentru reconstrucţie).

În prezent, în Germania există un număr între 1500 şi 2000 de programe diferite de promovare prin care diversele persoane, instituţii şi regiuni pot fi sprijinite financiar. În acest sens se acordă cele mai diverse tipuri de subvenţii, ca de exemplu:

Subvenţiile

Pentru beneficiar cele mai interesante sunt subvenţiile. În acest caz este vorba despre ajutoare nerambursabile acordate de către stat. Subvenţiile sunt asociate întotdeauna cu condiţii pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarul. În cazul în care nu le îndeplineşte, el va trebui să ramburseze subvenţiile inclusiv dobânzile aferente.

Creditele cu dobânzi favorabile

În cazul creditelor cu dobânzi favorabile rata dobânzii se situează întotdeauna sub rata dobânzii practicată pe piaţă. Diferenţa este suportată de către stat. Prin aceasta se poate atrage un capital extern foarte favorabil pentru finanţarea întreprinderii. Unele credite cu dobândă favorabilă sunt acordate cu o clauză de exonerare de răspundere. Prin aceasta, banca comercială este exonerată într-o anumită măsură de responsabilitatea pentru credit. În funcţie de programul de creditare şi regiune există o exonerare de răspundere între  40% şi 100% din cuantumul creditului. În cazul în care creditul nu este rambursat, autoritatea publică (adică statul federal sau un land al statului federal) suportă riscul de nerambursare. Totuşi, acest risc este asumat doar faţă de banca comercială care derulează programul. Beneficiarul creditului răspunde oricum personal pentru creditul luat de către el.

Garanţiile pentru credite

În cazul în care nu există suficiente garanţii pentru realizarea finanţării, există şi posibilitatea de a obţine o garanţie din partea autorităţii publice. Pentru aceasta în landurile federale au fost constituite bănci de garantare care pot garanta creditele. În mod normal garanţia se acordă până la 80% din valoarea creditului. Banca comercială care acordă creditul îşi asumă riscul pentru restul sumei. Banca poate oricum să solicite orice alte garanţii din partea clientului.

Garanţiile

În esenţă, garanţiile guvernamentale se acordă în cazul exporturilor. În acest sens pot fi convenite  contragaranţii pentru un anumit contract, precum şi garanţii de export în sumă tarifară pentru diverşi clienţi externi în cazul unor termene de plată foarte scurte.