International:
Deutsch | English | Français | русский | Magyar | Romanian

CONTROLLING

controllingControlling

(din engleză: to control a „dirija“, „regla“, „supraveghea“) reprezintă un concept cuprinzător de dirijare şi coordonare pentru sprijinirea conducerii întreprinderii, precum şi a funcţiilor de conducere dintr-o întreprindere în a realiza o planificare şi implementare în funcţie de rezultate a activităţilor întreprinderii.

Baza activităţii de controlling  o reprezintă colectarea, sintetizarea, pregătirea şi analizarea datelor pentru pregătirea deciziilor întreprinderii adecvate scopului urmărit.

Controlling-ul preia într-o întreprindere în special următoarele sarcini:

  • Planificarea
  • Informarea şi serviciile
  • Dirijarea şi coordonarea
  • Controlul

Rezumând, controlling-ul se ocupă de conceperea şi operarea instrumentelor de comandă cantitativă şi calitativă, cu ajustarea mărimilor de comandă la dimensiunile obiectivelor, cu coordonarea fluxurilor informaţionale, cu moderarea analizei şi interpretarea rezultatelor măsurătorilor pentru sprijinirea proceselor decizionale ale conducerii.

Serviciile noastre prezentate individual:

  • Transparenţa costurilor prin structurarea costurilor cu ajutorul centrelor de costuri şi proiectelor
  • Întocmirea bugetului anual a întregii întreprinderi şi pe baza centrelor de costuri
  • Raportare lunară asupra centrelor de costuri, precum şi proiecţii şi analiza abaterilor
  • Introducerea individuală şi construcţia sistemelor de controlling adaptate fiecărei întreprinderi
  • Controlling-ul desfacerii
  • Determinarea costurilor de achiziţie de clienţi noi prin diferite canale de desfacere (analiza CPO)

Vă emitem cu plăcere o ofertă neangajantă perfect adaptată întreprinderii     dumneavoastră !!