International:
Deutsch | English | Français | русский | Magyar | Romanian

CONTABILITATEA SALARIILOR

lohnContabilitatea salariilor

Succesul economic nu se bazează doar pe un produs bun, un serviciu nou, o politică echilibrată de preţuri, o reclamă excepţională sau un controlling atent, el este întotdeauna un succes al angajaţilor motivaţi şi mulţumiţi de la toate nivelele unei întreprinderi. Cel care ştie să utilizeze pe deplin potenţialele angajaţilor săi, cel care îi apreciază şi îi cooptează în procesul decizional şi cel care face să prevaleze transparenţa în procesele şi procedurile interne din întreprindere este un întreprinzător de succes chiar şi pe termen lung. Angajaţii care se consideră parte a întreprinderii lor şi care îşi aduc cu plăcere aportul în fiecare zi pentru a contribui la creşterea întreprinderii constituie o componentă importantă a conceptului de succes. Prin respectul arătat în mod convingător, aprecierea valorii individuale şi prestaţiile respectabile ale întreprinzătorului faţă de angajaţii săi, aceştia vor fi dispuşi şi bine motivaţi să învingă problemele profesionale de zi cu zi. Serviciile de contabilitate salarială oferite de firma BBC clienţilor săi constau în gama de servicii enumerate mai jos şi îndeplinesc funcţia unui compartiment de personal externalizat şi este alături de angajaţii dumneavoastră prin sfat şi faptă.

 • Întocmirea statelor de plată a salariilor
 • Evaluarea evidenţei orelor lucrate
 • Ţinerea conturilor de salarii şi întreţinerea datelor principale
 • Situaţiile lunare
 • Registrul de salarii
 • Declararea impozitului pe salarii
 • Dovezile de achitare a contribuţiei la casa de asigurări de sănătate
 • Formular de plată pentru angajat, casa de asigurări de sănătate, pensie suplimentară, administraţia fiscală
 • Înregistrările pentru asigurările sociale, înregistrări şi scoateri din evidenţă, cereri de modificare
 • Situaţiile de sfârşit de an cu adeverinţe fiscale anuale pentru fişa fiscală Raportările anuale pentru casa de pensii
 • Raportările anuale pentru asociaţiile profesionale
 • Asistenţă în timpul controalelor autorităţilor fiscale, casei de asigurări sociale a artiştilor, asigurările sociale şi asociaţiile profesionale
 • Toate problemele legate de formulare, adeverinţele de venit
 • Consultanţă pentru ocupaţiile de mică importanţă (financiară) şi cele pe termen scurt
 • Consultanţă în contabilitatea salarială pentru detaşarea angajaţilor din străinătate
 • Consultanţă în cazul angajaţilor străini
 • Consultanţă în problemele legate de impozitul pe salariu şi de asigurările sociale
 • Consultanţă în problemele legate de activităţile autonome mascate
 • Calculul costurilor totale ale angajatorului
 • Stabilirea salariilor individuale
 • Consultanţă pentru angajat în alegerea clasei de impozitare
 • Corespondenţă cu toate autorităţile
 • Consultanţă în domeniul cheltuielilor angajatorului pentru asigurarea socială a angajaţilor,  pensiile acestora