International:
Deutsch | English | Français | русский | Magyar | Romanian

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR

anlagenContabilitatea imobilizărilor

De imobilizări ţin activele economice care sunt destinate să servească pe termen lung funcţionării întreprinderii. Dacă un activ ţine de imobilizări, aceasta se determină prin  scopul utilizării lui şi nu din încadrarea lui în bilanţ. În cazul în care scopul utilizării lui nu poate fi clar încadrat se poate utiliza bilanţul ca şi punct de reper pentru încadrarea ca şi imobilizări.

De imobilizări pot ţine:

Activele necorporale   

Ca şi active necorporale (imateriale) se iau în considerare: drepturile, valorile asimilabile drepturilor şi celelalte avantaje. Pentru activele necorporale ale imobilizărilor se va introduce un post de activ doar dacă au fost dobândite cu titlu oneros în conformitate cu § 5 aliniatul  2 Legea impozitului pe venit, sau dacă a fost cuprins în activele circulante  conform Directivei 14,  aliniatul 1 din Legea impozitului pe venit.

Imobilizări corporale   

În conformitate cu § 240 aliniatul 2 Codul comercial, § 246 Codul comercial, §§ 140 şi 141 Legea taxelor există obligativitatea ca la data închiderii fiecărui bilanţ să se întocmească un inventar al  activelor mobile şi fixe.

Imobilizări financiare    

Imobilizările financiare sunt parte a imobilizărilor. De acestea ţin, de exemplu participaţiile la alte întreprinderi şi valorile mobiliare păstrate pe termen lung. Referirea corespunzătoare la ele se găseşte în § 271 din Codul Comercial.

În cazul activelor imobilizate a căror utilizare este limitată în timp, costurile de achiziţie sau fabricaţie vor trebui reduse prin amortizare planificată. Amortizarea planificată se face în principiu în rate anuale egale pe durata de utilizare  (amortizarea liniară). În mod excepţional se admite o amortizare cu sume descrescătoare (amortizare degresivă) sau în funcţie de randamentul unităţii de producţie (amortizarea în funcţie de deprecierea unităţii de producţie) dacă acestea corespund în mod esenţial mai bine evoluţiei uzurii. Suplimentar, dreptul fiscal mai prevede o serie întreagă de amortizări speciale pe care nu putem să le abordăm aici din motive legate de detaliere.

În contabilitatea activelor există un mare spaţiu de joc pe care îl verificăm cu atenţie pentru a asigura succesul maxim pentru întreprinderea dumneavoastră.

Contabilitatea activelor este făcută de către BBC lunar şi nu anual pentru a întări forţa prezentării contabile. Contabilitatea activelor cuprinde următoarele servicii:

  • Ţinerea evidenţei activelor care ţin de imobilizări
  • Înregistrarea modificărilor curente a datelor iniţiale
  • Respectarea tuturor prevederilor legale
  • Înregistrarea intrării şi ieşirii activelor
  • Calculul amortizării / deprecierii valorii cu verificarea atentă a valorii optime
  • Corectarea şi evidenţierea valorii reziduale contabile
  • Calculul conturilor de calculaţie
  • Înregistrarea proprietăţii asupra terenurilor şi amenajărilor de terenuri, clădirilor şi calculul taxei de utilizare