International:
Deutsch | English | Français | русский | Magyar | Romanian

CONTABILITATEA FINANCIARĂ

finanzenContabilitatea financiară

Contabilitatea financiară a unei întreprinderi nu ar trebui să fie, după cum este considerată de multe întreprinderi, în mod exclusiv un instrument de calcul al impozitului întreprinderii şi un calvar impus de legiuitor. Contabilitatea financiar ar trebui să fie văzută în primul rând ca un instrument de control al proceselor din întreprinderea dumneavoastră şi ca o oglindire a rezultatelor întreprinderii.

Nici o întreprindere nu este identică cu o alta !

Din acest motiv, atât în cadrul serviciilor oferite întreprinderii dumneavoastră precum şi în evaluarea contabilităţii financiare firma BBC adaptează totul în mod individual întreprinderii dumneavoastră.

În domeniul contabilităţii financiare, firma BBC prestează următoarele servicii:

Fibu Confort (contabilitate financiară confort)

 • Sortarea documentelor justificative
 • Verificarea documentelor şi documentelor justificative
 • Contarea
 • Înregistrarea documentelor justificative
 • Evaluarea (balanţe de verificare, lista sumelor totale şi a soldurilor etc.)
 • Elaborarea unui plan de conturi perfect adecvat întreprinderii dumneavoastră

Fibu Classik (contabilitate financiară clasică)

 • Înregistrarea documentelor justificative în baza indicaţiilor de sortare date de către noi şi a înregistrărilor deja făcute (corectarea registrelor de casierie, a registrelor de facturi intrate, etc.)
 • Verificarea documentelor şi documentelor justificative
 • Contarea     Înregistrarea documentelor justificative
 • Evaluarea (balanţe de verificare, lista sumelor totale şi a soldurilor, etc.)
 • Elaborarea unui plan de conturi perfect adecvat întreprinderii dumneavoastră

Fibu Compakt (contabilitatea financiară compactă)

 • Dumneavoastră sortaţi documentele justificative conform indicaţiilor noastre
 • Dumneavoastră întocmiţi toate registrele necesare (vezi şi contabilitatea financiară clasică)
 • Vă ajutăm la alegerea şi setarea programului dumneavoastră de contabilitate financiară
 • Dumneavoastră faceţi contarea în conformitate cu ajutorul şi instrucţiunile noastre
 • Facem un control prin sondaj sau la început unul complet
 • Preluăm datele dumneavoastră în programul nostru
 • Evaluarea (balanţe de verificare, lista sumelor totale şi a soldurilor, etc.)
 • Elaborarea unui plan de conturi perfect adecvat întreprinderii dumneavoastră

Contabilitatea costurilor

Ne concentrăm atenţia pe necesităţile dumneavoastră actuale şi viitoare !

Externalizarea contabilităţii financiare

Externalizarea serviciilor de contabilitate devine din ce în ce mai actuală. Din ce în ce mai multe firme sunt preocupate să păstreze în firmă doar acele activităţi care corespund competenţelor lor fundamentale. Efectul este personal redus, investiţii reduse în dotarea locurilor de muncă şi necesar redus de spaţiu. În cadrul externalizării serviciilor de bază, firma BBC îşi degrevează clienţii de toate problemele contabilităţii financiare, determină datele pentru stabilirea rezultatelor lunare şi soluţionează toate plăţile. Pe baza modulelor de prestaţii prezentate mai jos se pot conveni concepte individuale extinse de servicii.

 • Soluţionarea tuturor plăţilor
 • Emiterea facturilor de vânzări, evaluarea devizelor,  evidenţele orelor lucrate
 • Verificarea facturilor de achiziţii
 • Procedurile comerciale de somaţie
 • Supravegherea debitorilor şi creditorilor
 • Sortarea şi alocarea documentelor de evidenţă contabilă Contarea documentelor justificative
 • Înregistrarea contabilă a tranzacţiilor curente
 • Servicii de birou şi de redactare cu reconcilierea conturilor şi contabilizarea cheltuielilor de deplasare
 • Arhivarea datelor şi documentelor
 • Iniţiere şi consultanţă în domeniile calculaţiei costurilor, calculare şi bugetare
 • Consilierea financiară şi de lichidare
 • Elaborarea contului lunar de profit şi pierderi