International:
Deutsch | English | Français | русский | Magyar | Romanian

CONSULTANŢA FISCALĂ CURENTĂ

laufendConsultanţa fiscală curentă

Serviciile noastre de consultanţă fiscală cuprind consilierea în toate problemele fiscale pentru întreprinderi indiferent de forma lor juridică şi pentru persoane private.

Procedurile fiscale şi respectiv gestiunea fiscală reprezintă în acest scop cel mai important şi cuprinzător domeniu din cadrul activităţilor noastre de consultanţă în probleme fiscale. Aceasta conţine atât consultanţa fiscală în cadrul restructurării şi cumpărării întreprinderilor, precum şi determinarea soluţiilor alternative optime din punct de vedere fiscal în domeniul privat precum şi în cel al întreprinderilor. În cadrul consilierii ample în toate problemele fiscale curente procesăm şi elaborăm declaraţii de impunere pentru întreprinderi şi persoane private. În afară de aceasta acordăm sprijin clienţilor noştri în cadrul controalelor fiscale la nivelul întreprinderii, căilor de atac extrajudiciare şi ne asumăm reprezentarea clienţilor noştri în faţa autorităţilor fiscale. În gama noastră de servicii intră şi informarea continuă asupra evoluţiei fiscale în ţară şi străinătate.

În acest domeniu BBC oferă următoarele servicii:

 • Consultanţă fiscală curentă, lucrări de întocmire a bilanţului şi consultanţă în întocmirea declaraţiilor:
 • Întocmirea bilanţurilor anuale sau colaborarea prin consiliere la întocmirea bilanţurilor anuale cu, sau fără rapoarte explicative şi anexe
 • Întocmirea de bilanţuri speciale sau de completare, bilanţuri de deschidere şi intermediare, bilanţuri de divizare a societăţilor
 • Întocmirea evidenţei veniturilor şi  cheltuielilor
  • Pentru liber profesionişti
  • Pentru întreprinderi mici
  • Întocmirea bilanţului anual simplificat
  • Se verifică îndeplinirea tuturor obligaţiilor legale legate de ţinerea  evidenţelor
  • Se verifică automat corectitudinea documentelor justificative
 • Determinarea venitului net din alte surse de venit
  • Închirierea şi arendarea
  • Plasamente de capital
  • Munca în calitate de angajat
  • Alte venituri conform legii impozitului pe venit
 • Activitate de consiliere pentru toate problemele fiscale legate de bilanţuri şi legea bilanţului şi a reglementărilor legale privitoare la întocmirea bilanţurilor
 • Întocmirea tuturor declaraţiilor fiscale curente
  • Impozit pe venit
  • Impozitul pe profit
  • Impozitul aferent exploataţiilor industriale sau comerciale (sau taxa     profesională)
  • Taxa pe valoarea adăugată
  • Declaraţiile de impunere
  • alte tipuri de impozite
 • Reprezentarea pe probleme fiscale în faţa tuturor autorităţilor fiscale precum şi purtarea întregii corespondenţe
 • Verificare hotărârilor de impunere şi a actelor administrative ale tuturor autorităţilor financiare, asociaţiilor profesionale, Camerei de Comerţ şi Industrie, Camerei Meseriaşilor
 • Elaborarea de cereri de toate felurile, cum ar fi amânare, scutire şi altele asemănătoare
 • Sprijin şi consiliere în cazul controalelor fiscale, verificărilor din partea caselor de asigurări sociale, a asociaţilor profesionale sau din partea oficiilor de muncă Derularea procedurilor de recurs / procedurilor de opoziţie
 • Încheierea de acorduri prealabile cu autorităţile fiscale pentru determinarea profitului impozabil în sistemul ruling
 • Informaţii asupra situaţiei juridice în legătură cu anumite circumstanţe fiscale
 • Reprezentarea în faţa tribunalelor financiare
 • Elaborarea cererilor şi consultanţă la acordarea
  • Subvenţiilor de investiţii
  • Bonusuri de economisire pentru angajaţi
  • sau alte cereri asemănătoare