International:
Deutsch | English | Français | русский | Magyar | Romanian

CONSULTANŢĂ FISCALĂ CREATIVĂ

gestaltendConsultanţă fiscală creativă

Consultanţa fiscală creativă constituie ansamblul nostru de servicii atunci când este vorba de probleme fiscale cu consecinţe deosebite. Înainte de a lua hotărâri fundamentale de interes personal sau pentru întreprindere, vă oferim sfatul nostru.

Atunci când este vorba despre viitorul dumneavoastră ….

Căutăm împreună cu dumneavoastră forma adecvată de organizare şi optimizăm procesele în întreprinderea dumneavoastră. Pentru aceasta, din perspectiva obiectivelor dumneavoastră economice şi personale, cotele de participare constituie tema noastră la fel ca şi alocarea activelor investiţionale.

Suntem alături de dumneavoastră atunci când este vorba despre probleme naţionale şi internaţionale legate de optimizarea din punct de vedere fiscal a succesiunii întreprinderilor, cesiunea patrimonială sau succesiunea.

Analizăm riscurile legislaţiei fiscale la care vă supuneţi, dezvoltăm soluţii alternative şi prin aceasta vă punem la dispoziţie un ajutor în luarea deciziilor referitoare la vânzarea, respectiv cumpărarea întreprinderii şi cotelor de participare.

… ajutăm la luarea deciziei.

 • Alegerea formei juridice şi compararea sarcinii fiscale
 • Planificarea şi realizarea de concepte de proceduri fiscale în întreprindere.
 • Dezvoltarea unui concept optim din punct de vedere fiscal în cazul vânzării
 • Optimizarea fiscală în cadrul cesiunii patrimoniale
 • Optimizarea fiscală la transferul activelor circulante
 • Realocările avantajoase din punct de vedere fiscal între întreprinderi şi domeniul privat
 • Succesiunea întreprinderii
 • Evaluarea întreprinderii Sprijinirea cumpărătorului la dezvoltarea unei finanţări oprime din punct de vedere fiscal a angajamentului de plată Structurarea valorificării fiscale a costurilor de achiziţie
 • Transformări, fuziuni, scindări ale societăţilor
 • Concepte de scindare a întreprinderilor şi de arendare
 • Propuneri de optimizare a rezultatului exerciţiului fiscal
 • Indicatorii întreprinderii şi cei ai sectorului economic
 • Măsuri de succesiune anticipată Structurarea optimă din punct de vedere fiscal a finanţării întreprinderii
 • Modele de participare a angajaţilor
 • Consultanţă în legătură cu subvenţiile pentru investiţii şi măsurile de stimulare
 • Consultanţă în situaţiile de criză ale întreprinderii
 • Analiza presupuselor costuri private sub aspectul evenimentelor organizate parţial sau total de către întreprindere
 • Indicaţii asupra posibilităţii aplicării sistemului forfetar
 • Conceperea contractelor (între afini; contracte de angajare a administratorului, contracte de leasing etc.)
 • Consultanţă cu privire la efectele hotărârilor societăţilor sau a celor private asupra cuantumului impozitului pe profit.
 • Verificarea alternativelor de finanţare din punct de vedere al efectelor fiscale.
 • Dispute decurgând din legea societăţilor comerciale