International:
Deutsch | English | Français | русский | Magyar | Romanian

TÁMOGATÁSI PROGRAMOK

programmeTámogatási programok

A pénz az utcán hever…
… Önnek csak azt kell tudnia, hol!

Az Európai Unió, a német szövetségi állam és a tagállamok támogatási programok  százait dolgozták ki a vállalkozások, a szabadfoglalkozásúak és a magánszemélyek  részére. Így több millárd euro áll készen a vállalkozások terveinek  megvalósítására.

Vissza nem térítendő vagy különösen kedvező kondíciójú források a befektetők  számára, akik vállalkozást alapítanak, átvesznek, áthelyeznek, átalakítanak,  modernizálnak vagy racionalizálnak. A vállalkozás, ha új munkavállalókat vesz  fel, képzéseket indít, más vállalkozásokkal vagy intézményekkel együttműködik,  vásárokon vesz részt vagy vállalkozói tanácsadást vesz igénybe – mindezen  lépéseket támogatja az állam vagy az Unió.

Alig van olyan fejlesztési elképzelés, amihez ne lehetne támogatást találni.

Megbízható tanácsadónk az Ön érdekében megvizsgálja az Európai Unió, a német  szövetségi állam és a tagállamok sokrétű támogatási kínálatát és informálja Önt  a legkedvezőbb finanszírozási lehetőségekről, mielőtt a vállalkozását elindítaná.

Minden negyedik vállalkozás a fejlesztéseit támogatásokból finanszírozza.

A fejlesztési hitelek és támogatások a német vállalkozások befektetéseinek  finanszírozásában komoly jelentőséggel bírnak. Ezt mutatják az aktuális  piackutatások is. A felmérés szerint minden negyedik vállalkozás a fejlesztéseit  a különböző támogatási forrásokból (kedvezményes hitelek, támogatások,  garanciavállalások) fedezte. A keletnémet államok területén a támogatásokat  előszeretettel alkalmazták. A nyugati országrészen elsősorban az államilag  támogatott hitelek voltak azok, amelyeket a legnagyobb számban kínáltak fel és  vettek igénybe.

Németországban ez idő szerint 1500 és 2000 közötti különböző támogatási  programmal támogatják a magánszemélyeket, vállalkozásokat, intézményeket és  régiókat. A szubvencióknak számos különböző fajtáját alkalmazzák, mint például:

Közvetlen, vissza nem térítendő támogatás

A támogatást közvetlenül a felhasználónak nyújtják. Állami, vissza nem térítendő juttatás. A támogatás mindig olyan feltételhez kötött, amelyet a felhasználónak  kell teljesítenie. Ha nem teljesíti, a támogatást kamatokkal együtt kell  visszafizetnie.

Kamattámogatott hitelek

A kamattámogatott hiteleknél a kamat mértéke a piacon szokásos kamatmértéknél  kedvezőbb. A különbözetet az állam állja. Ezzel a támogatási móddal idegen tőkét  lehet nagyon kedvező feltételekkel a vállalat finanszírozásába bevonni. A  kamattámogatott hitel kiegészíthető állami kezességvállalással. Ezzel a  folyósító kereskedelmi bank részben mentesül a hitel kockázata alól.  Hitelprogrammtól és régiótól függően az állami kezességvállalás mértéke a  hitelösszeg 40 és 100 százaléka között van. Amennyiben a hitel bedől, az állam  (a szövetségi állam vagy a tagállam) viseli a kockázatot, de cask a folyósító  bankkal szemben. A hitelfelvevő felel minden esetben az általa felvett hitelért.

Bankgaranciák

Amennyiben a hitelfelvételhez nem áll elegendő fedezet a rendelkezésre, fenáll  annak a lehetősége, hogy bankgaranciát kapjon a vállalkozás. Ebből a célból a  tagállamok speciális bankokat alapítottak, amelyek hitelfelvételhez nyújtanak  kezességet. A bankgarancia általános esetben a hitelösszeg 80 százalékát fedheti  le. Az efölötti összeg kockázatát a hitelt nyújtó pénzintézet viseli. A bank  követelhet további fedezeteket a hitelfelvevőtől.

Állami garanciák

Állami garanciát általában exportügyletekhez adnak. Akár egy meghatározott üzlet  fedezeti összegére szólhat a garancia, vagy mint kiviteli szavatossági átalány  szolgál a különböző külföldi vevők részére, túlnyomóan roved fizetési  határidőkkel.