International:
Deutsch | English | Français | русский | Magyar | Romanian

BEFEKTETÉSEK KÖNYVELÈSE

anlagenBefektetések könyvelése

A befektetett eszközökhöz tartoznak azok a gazdasági javak, melyek tartósan a  működést szolgálják. Hogy egy eszköz a befektetett eszközökhöz tartozik-e, a  célmeghatározásból derül ki, nem pedig a mérleg szerinti besorolásából. Ha a cél  nem egyértelműen eldönthető, a mérleg szerinti  besorolás támpont lehet a  befektetett eszközökhöz való besorolás szempontjából.

A befektetett eszközökhöz tartozhatnak:

Immateriális eszközök

Immateriális (szellemi) eszközök alatt értjük: jogok, jogként kezelendő értékek  és egyéb előnyök. Az immateriális javak csak akkor foglalnak el a befektetett  vagyonban aktív pozíciót, ha a személyi jövedelemadóról szóló törvény, a § 5  Abs. 2 EstG értelmében ellenérték fejében szerezték vagy a társaság vagyonába a  végrehajtási rendelet, R 14 Abs. 1 EStR értelmében beemelték.

Tárgyi eszközök

A kereskedelmi törvény, a § 240 Abs. 2 HGB, § 246 HGB, és az adójogi törvény, a  §§ 140 és a 141 AO rendelkezései értelmében fennáll annak a kötelezettsége, hogy  a mérlegfordulónapra az ingó és ingatlan eszközök leltárát felvegyék.

Pénzügyi eszközök

A pénzügyi eszközök a befektetett eszközök részei. Ide tartoznak a más  vállalkozásoknak nyújtott hitelek, és a hosszú lejáratú értékpapírok. A  megfelelő besorolást a kereskedelmi törvény, a § 271 HGB tartalmazza.

A befektetett eszközök vagyonelemei esetében a beszerzési és előállítási  költségek tervszerinti leírása időben korlátozott. Az amortizációs leírás  alapesetben egyenlő éves részletekben történik a felhasználási idő során (lineáris  leírás). Kivételesen  megengedett a felmerülő költségek leírása (degresszív  leírás), vagy a teljesítmény leadása alapján történő leírás (teljesítményleírás),  ha ez a felhasználási módnak jobban megfelel. Az adójog ismer még egy sor  rendkívüli amortizációs módot, melyeket a hely szűkössége miatt most nem  részleteznénk.

A befektetések könyvelésénél elég széles játéktér áll rendelkezésre, amelyet  alaposan feltérképezünk, hogy az Ön vállalkozása számára a maximális sikert  biztosíthassuk.

A BBC befektetési könyvelése a könyvelést a pontos számonkérhetőség érdekében  nem évente, hanem havonta készíti el. A befektetési könyvelés a következő szolgáltatásokat tartalmazza:

  • a befektetett eszközök vagyonelemei jegyzékének vezetése
  • törzsadatok változásainak vezetése
  • a törvényi előírások változásainak figyelemmel kísérése
  • a befektetett eszközök növekményének és fogyásának meghatározása
  • leírások vezetése / az értékcsökkenési kulcs optimális nagyságának meghatározása
  • a könyv szerinti érték alátámasztása
  • a számított költségek kialakítása
  • az ingatlantulajdon leírási kulcsának és használati díjának meghatározása